wyszukiwarka produktów:
BENMET - producent elektrod i drutów spawalniczych
Nr KRS: 0000472968
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydz. Gospodarczy KRS
NIP: 634-282-04-07
Regon: 243353517
Wysokość kapitału zakładowego: 493 000 zł
Dofinansowanie